O Nama

Niskogradnja Radosavljević d.o.o. je osnovana 2016. godine i registrovana za izvođenje stambenih i nestambenih zgrada. Od 2018. smo proširili delatnost na izvođenje radova u niskogradnji.

U dosadašnjim radovima imamo iskustva u pripremnim i zemljanim radovima, iskopima u širokom otkopu (iskopi na sistemima za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda, iskopi za rezervoare i za bazene, jame, iskopi za temelje kuća i zgrada itd.), iskopi manjih gabarita (iskopi sa manjim mašinama i to kanala za vodovod i kanalizaciju, manje jame i temelje).

Takođe imamo iskustva u rušenju objekata armiranobetonskih rezervoara, bazena, objekata do visine jednog sprata sa odvozom materijala na deponiju.

Eksploatacijom šljunka.

Nasipanjem terena, platoa i saobraćajnica tamponskim slojem šljunka i tucanikom.

Specifikacija građevinskih mašina koje posedujemo

Mašine za vršenje iskopa:

 • - Bager guseničar marke CAT 320 L, težine 24 tone. Iskopna kašika sa brzom spojkom 1,2m3 i kašika daska za fino planiranje sa brzom spojkom i hidraulikom za promenu nagiba kašike.
 • - Skipa 2 komada (Kombinovana mašina) za utovar materijala i za iskope, marke CAT 420 D. Prednja utovarna kašika zapremine 0,9 m3, zadnja kašika 0,2 m3.
 • - Mini bager, marke Komatsu težine 3,5 tone za iskop rovova i vodovoda i kanalizacije

Transportna sredstva:

 • - Kamion Kiper sa 4 osovine marke MAN 41.410. zapremine kade 20m3, ukupne nosivosti 41 tona
 • - Kamion Kiper sa 3 osovine marke Scania i Iveco zapremine tovarnog prostora 10m3, nosivosti 15t
 • - Kamion za transport robe i građe sa prikolicom, marke Mercedes Actros
 • - Kamion MAN (tegljač) za prevoz mašina i prevoz materijala
 • - Niskonoseća prikolica za transport mašina nosivosti 35 tona
 • - Putarac sa tovarnim prostorom, marke Volkswagen transporter T5 za transport ljudi i manjih tereta

Sredstva za sabijanje materijala:

 • - Glatki vibro valjak, nosivosti 3,5 t
 • - Glatki mini valjak, nosivosti 1,0 t
 • - 2 vibro ploče, težine 50kg i 500kg

Sitne građevinske mašine:

 • - Muljna pumpa ENGEL za crpljenje vode prečnik cevi 80mm
 • - Agregat za struju
 • - Pokretna mašina (puromat) na naftu za pranje pod pritiskom
 • - Kontejner za skladištenje manjih mašina i kancelarijski prostor