Izvodjenje radovi na objektima na PPOV (postrojenje za preradu otpadne vode) u Vršcu.

  • Opis projekta
    Iskop novog denitrifikacionog bazena na postrojenju za preradu otpadne vode, precnika betonskog kruznog bazena 30metara sa postavljanjem geotekstila i izradom tamponskog sloja od drobljenog kamena sa sabijanjem. Ostali radovi, zatrpavanje sa sabijanjem zemljanog matirijala oko denitrifikacionih bazena, crpne stanice i razdelnog šahta.
  • Klijent: KONSTRUKTIVA DOO, Beograd
  • Lokacija: Vršac
  • Godina završetka: 2020