Zemljani radovi na Izgradnji postamenta na kružnom toku u Ćupriji.

  • Opis projekta
    Iskop, tamponiranje temelja, trotoara i platoa u sklopu izgradnje postamenta.
  • Klijent: Gradnja Radosavljević DOO, Ćuprija
  • Lokacija: Ćuprija
  • Godina završetka: 2020