Izgradnja saobraćajnice u sklopu izgradnje benzinske stanice "MIHAJLOVIĆ" u Novom Selu kod Markovca

  • Opis projekta
    Raščišćavanje parcele, skidanje humusa, Iskopi za saobraćajnicu, temelje objekta i iskopi za cisterne. Izrada saobraćajnice tamponskim slojem šljunka sa ugradnjom završnog sloja kamenima agregatom i sabijanjem do potrebne zbijenosti.
  • Klijent: Gradnja Radosavljević DOO, Ćuprija
  • Lokacija: Novo Selo kod Markovca
  • Godina završetka: 2021