Radovi na izgradnji kompleksa bazena za rekreaciju u Rudniku kod Gornjeg Milanovca

  • Opis projekta
    Raščišćavanje terena, skidanje humusa sa rušenjem 2 stara bazena za kupanje sa iskopom i tamponiranjem za izgradnju novog kompleksa bazena za rekreaciju
  • Klijent: HG HIDROGRUPA DOO Beograd
  • Lokacija: Rudnik kod Gornjeg Milanovca
  • Godina završetka: 2020