Pripremni i zemljani radovi radi kasnije izgradnje trgovinskog lanca "DIS"

  • Opis projekta
    Raščišćavanje terena sa uklanjanjem drvne mase sa skidanjem humusa i iskopima neadekvatnog materijala i zemlje radi izgradnje marketa "DIS"
  • Klijent: Gradnja Radosavljević DOO, Ćuprija
  • Lokacija: Paraćin
  • Godina završetka: 2020