I faza pripremni radovi za Izgradnju male hidroelektrane "ŽUTA STENA" na reci Nišavi u opštini Bela Palanka.

  • Opis projekta
    Izrada pristupnog puta dužine 500 metara, širine 4,00 m sa postojeće putne saobracajnice do mesta levog boka brane i levoobalnoog nasipa sa iskopom kanala za polaganje kablova. Radovi: Probijanje trase, Iskop humusa sa nasipanjem kamenim agregatom, razastiranjem i sabijanjem istog.
  • Klijent: LUKA ENERGY DOO BEOGRAD
  • Lokacija: Bela Palanka
  • Godina završetka: 2021