Izgradnja atmosferske i fekalne kanalizacione mreze- Sportski blok 1 zone 31

  • Opis projekta
    Izgradnja atmosferske kanalizacione mreze precnika cevi 600mm sa paralelnom izgradnjom fekalne mreze na dubini 3-4m precnika cevi 300mm.
  • Klijent: Grad Jagodina, gradska uprava za zaštitu životne sredine i komunalne poslove
  • Lokacija: Jagodina
  • Godina završetka: 2021