Izgradnja evaporatora u krugu fabrike "BIOSPRINGER RS" u Senti.

  • Opis projekta
    Radovi na iskopu, tamponiranju kamenim agregatom u sloju debljine od 100cm sa izradom mršavog betona na ukupnoj površini od 1 600m2 potrebnih za izgradnju evaporatora.
  • Klijent: KONSTRUKTIVA DOO, Beograd
  • Lokacija: Senta
  • Godina završetka: 2019.god.