Izvođenje pripremnih i zemljanih radova na rekonstrukciji postrojenja za pitku vodu u Soko Banji

  • Opis projekta
    Rušenje starih armirano betonskih bazena sa iskopim kvarcnog peska brzih filtera na sistemu sa iskopima i tamponiranju novih betonskih bazena.
  • Klijent: KONSTRUKTIVA DOO, Beograd
  • Lokacija: Soko Banja
  • Godina završetka: 2019.god.