Zidanje LIDL marketa u Kragujevcu

  • Opis projekta
    Rad na zidanju zidova termo blokovima sa izradom armature i betoniranju vertikalnih i horizontalnih serklaža marketa LIDL
  • Klijent: GIA DOO, Beograd
  • Lokacija: Kragujevac
  • Godina završetka: 2019