Rekonstrukcija spoljne kanalizacione mreže i septičke jame za potrebe za JP "Resavska pećina"

  • Opis projekta
    Iskop sa izradom armature i betoniranje septičke jame sa rekonstrukcijom fekalne mreže i revizionih šahtova.
  • Klijent: JP za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo "Resavska pećina", Despotovac
  • Lokacija: Despotovac
  • Godina završetka: 2019.god.