Obezbedjenje jame novog objekta sa izradom potpornih zidova u kampadama

  • Opis projekta
    Iskop zemlje sa betoniranjem potpornih zidova u kampadama radi obezbedjenja starih objekata
  • Klijent: PETKO-GRADNJA, Ćuprija
  • Lokacija: Ćuprija
  • Godina završetka: 2019